Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Streszczenie Wprowadzenie do psychologii i myśli psychologicznej - Ania Duszyk

Wprowadzenie do psychologii i myśli psychologicznej - Ania Duszyk
(Wprowadzenie do psychologii i myśli psychologicznej - Ania Duszyk )

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

W trakcie kursu zostaną podjęte elementarne zagadnienia z psychologii, takie jak: psychologia jako nauka, zarys historii myśli psychologicznej, główne kierunki psychologiczne oraz metody badawcze stosowane w psychologii; studenci zostaną zachęceni do eksploracji zagadnień wymagających pogłębionej refleksji, dotyczących m.in. związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, punktów spornych w psychologii, jej obecnego statusu jako nauki, kierunków rozwoju.


Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Moodle Theme by NewSchool Learning