Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
kursy: 4.1.1.

Tu powtają kursy z projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Sub-categories
Dokumentacja do projektu 4.1.1.

Moodle Theme by NewSchool Learning