Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
kursy: Inne

 • Miejsce wymiany materiałów i informacji dla (współ)pracowników Instytutu Psychologii Społecznej SWPS.


 • Kurs polskiego języka migowego (PJM) jest przeznaczony dla pracowników dziekanatów, biblioteki i punku informacyjnego, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystać podstawy PJM w porozumiewaniu się z osobami g/Głuchymi, a także chcieliby zdobyć podstawowe umiejętności komunikacji z g/Głuchymi.

  ·Kurs na poziomie podstawowym (A1) – 60 godzin dydaktycznych

  ·Zajęcia: raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne (z przerwą).

  ·Głównym założeniem kursu na pierwszym poziomie podstawowym (A1) jest przede wszystkim: (1) rozwijanie u uczestników podstawowych umiejętności komunikacyjnych przy posługiwaniu się PJM, (2) rozwijanie u nich kompetencji metajęzykowej (wiedzy o PJM ), (3) wyposażenie ich w niezbędną wiedzę o polskiej społeczności g/Głuchych, zwłaszcza ich dorobku kulturowego oraz (4) wyposażenie ich w umiejętność prowadzenia w PJM prostych konwersacji z osobami g/Głuchymi.

  ·Program kursu obejmuje: alfabet palcowy, liczebniki, podstawowe słownictwo, podstawy gramatyki wizualno-przestrzennej, elementy komunikacji wizualno-gestowej służące jako regulatory konwersacji, kulturowy Savoir-Vivre, wiedza o kulturze niesłyszących.

  ·Tematyka zajęć:

  1. Przywitania, pożegnania, pozdrowienia

  2. Podstawowe informacje o sobie

  3. Liczby, wiek, godziny, daty

  4. Dom i Rodzina

  5. Hobby

  6. Czynności życia codziennego

  7. Budynek (uczelni)

  8. Edukacja, szkoła, studia, znajomość języków

  9. Zawody, praca, poszukiwanie pracy, studiów

  10. Praca na uniwersytecie (np. w bibliotece/dziekanacie)

  10. Zdrowie, wypoczynek, sport

  11. Użycie czasu

  12. Załatwianie spraw w różnych miejscach publicznych

  13. Historia i kultura niesłyszących

  Po zakończeniu kursu uczestnik powinien posiadać podstawowy zakres słownictwa i znać alfabet palcowy, umieć przedstawiać siebie i innych, rozumieć podstawowe pytania w PJM, umieć udzielić na nie odpowiedzi w sytuacjach dnia codziennego/sytuacjach zagrożenia, znać zasady inicjowania, podtrzymywania i kończenia konwersacji migowej. Uczestnik będzie potrafił wyrażać proste zwroty, zdania twierdzące, przeczące oraz pytania ogólne i szczegółowe z użyciem odpowiedniej ekspresji twarzy. A także będzie umiał wyrażać własną opinię, upodobanie, sugestię. Nie tylko będzie umiał prowadzić rozmowę (dialog) z osobą g/Głuchą, ale też tworzyć proste opowiadania (narracje).

  ·Kurs zakończy się egzaminem.

  ·Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

  ·Zajęcia będą prowadzone przez dwóch doświadczonych lektorów PJM

 • Kurs PJM dla studentów, biorących udział w zajęciach fakultatywnych z tego przedmiotu. Kurs ma na celu uporządkowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu Polskiego Języka Migowego i kultury Głuchych.
Moodle Theme by NewSchool Learning