Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Stosowana Analiza Zachowania (seminarium w ramach modułu) 2012/2013 - Monika Suchowierska

Stosowana Analiza Zachowania (seminarium w ramach modułu) 2012/2013 - Monika Suchowierska
(Stosowana Analiza Zachowania (seminarium w ramach modułu) 2012/2013 - Monika Suchowierska)

 This course requires an enrolment key

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami stosowanej analizy zachowania – jej teorii i praktyki. Zajęcia będą miały charakter seminaryjny (wtorki) i warsztatowy (piątki), w związku z czym studenci będą mogli dyskutować z prowadzącym zajęcia i między sobą na temat przygotowanego uprzednio materiału oraz wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce podczas ćwiczeń. Docelowo, pod koniec semestru studenci będą posiadali większą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dotyczące metod wykorzystywanych w stosowanej analizie zachowania a także potrafili powiązać te metody z terapią behawioralną osób z autyzmem.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning