Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Doradztwo zawodowe Anna Paszkowska-Rogacz 2011/2012

Doradztwo zawodowe Anna Paszkowska-Rogacz 2011/2012
(Doradztwo zawod)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Zajęcia mają przygotować studentów do prowadzenia poradnictwa zawodowego, indywidualnego i grupowego. Psycholog może być doradcą oraz współtwórcą i liderem grup samopomocowych „poszukiwaczy pracy”, może również współpracować z urzędami pracy, szkołami, biurami karier, szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Prowadzenie działalności doradczej obejmuje kształtowanie samowiedzy kandydata do pracy, pomoc w świadomym planowaniu kariery zawodowej oraz nabywaniu kompetencji praktycznych w zakresie jej realizowania. Te niezbędne kompetencje, w osiągnięciu których pomaga doradca zawodowy, to umiejętność stawiania celów i ich planowej realizacji realistyczne spostrzeganie własnej osoby,·pozytywne relacje z innymi ludźmi, odporność na zmiany i ciekawość poznawcza, wiedza o zawodach i prawach rządzących rynkiem pracy, znajomość procedur poszukiwania pracy, umiejętność utrzymania pracy.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning