Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Stygmatyzacja osób korzystających z pomocy psychologicznej – stacjonarni, rok V Agnieszka Bielewska

Stygmatyzacja osób korzystających z pomocy psychologicznej – stacjonarni, rok V Agnieszka Bielewska
(Stygmatyzacja osób korzystających z pomocy psychologicznej – stacjonarni, rok V Agnieszka Bielewska)

 This course requires an enrolment key

Kurs ma za zadanie przybliżyć studentom zjawisko stygmatyzacji osób korzystających z pomocy psychlogicznej oraz skłonić do refleksji nad możliwościami destygmatyzacji i umożliwić przetestowanie niektórych rozwiązań poprzez action research. Część teoretyczna służy wprowadzeniu pojęć niezbędnych w późniejszej realizacji projektu badawczego. Wprowadzone pojęcia to stereotyp, stygmatyzacja oraz action research. W tej części kursu praca ze studentami będzie opierała się na lekturze wybranych tekstów teoretycznych, ich analizie i dyskusji.

Druga część kursu to zajęcia praktyczne. Studenci będą mieli za zadanie zaprojektowanie i przeprowadzenie badań w działaniu (action research). Najpierw w oparciu o lekturę stron internetowych oraz poprzez wywiady z ekspertami (pracownikami NGOs pomagających osobom z doświadczeniem choroby psychicznej, wolontariuszami oraz samymi osobami korzystającymi z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej) zidentyfikują problemy wynikające z wizerunku osób z problemami psychicznymi, następnie zaproponują możliwe do wprowadzenia rozwiązania. Kolejny etap będzie polegał na wdrożeniu rozwiązań. Potem zostanie przeprowadzona ocena podjętych działań, a w oparciu o tę ocenę zostaną zaprojektowane i przeprowadzone kolejne działania. Efekty swojej pracy studenci skonsultują z ekspertami, a następnie napiszą raport z badań.


This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning