Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Psychologia makrostruktur społecznych (niestacjonarne) - Katarzyna Growiec

Psychologia makrostruktur społecznych (niestacjonarne) - Katarzyna Growiec
(Psychologia makrostruktur społecznych (niestacjonarne) - Katarzyna Growiec)

 This course requires an enrolment key

Cele wykładu

  • przegląd wybranych teorii z zakresu makrostruktur społecznych
  • pogłębienie znajomości problematyki oddziaływania makrostruktur społecznych na zachowanie ludzi
  • pokazać procesy psychiczne i zachowania ludzi w szerszym kontekście m.in. warstwy społecznej, formacji kulturowej, społeczeństwa
  • pokazać jak struktury społeczne formują i ograniczają zachowania ludzi; oraz jak zachowania – w skali masowej – formują i zmieniają kulturę oraz strukturę społeczną

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning