Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of TRENING ROZWOJU ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI ,,Jak zmienić kawałek świata i siebie?” - Sławomir Zdanowicz

TRENING ROZWOJU ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI ,,Jak zmienić kawałek świata i siebie?” - Sławomir Zdanowicz
(TRENING ROZWOJU ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI ,,Jak zmienić kawałek świata i siebie?” - Sławomir Zdanowic)

 This course requires an enrolment key

Wykład będzie dotyczył obszarów i wyzwań jakie stawiają przed nami zmiany cywilizacyjne, jakie dzieją się wokół nas,
jakie czekają nas w przyszłych miejscach pracy. Wymaga to od nas zrozumienia na jakich zasadach funkcjonują takie organizacje i jakie kompetencje są potrzebne, aby skutecznie w nich funkcjonować. Na wykładzie studentki/ci nabędą wiedzę z zakresu zarządzania takich organizacji i przygotowującą ich do pracy w ,,organizacji przyszłości”, w których struktury są luźne, pracuje się zespołowo lub projektowo, w wirtualnych środowiskach, z szybkim i nieograniczonym dostępem do informacji i wiedzy. Treści zawarte w czasie wykładu przekazane będą w 4 modułach:

·Przyszłość – jako czas tworzenia się nowej cywilizacji, świat, w którym już żyjemy,
aby się w niej odnaleźć, potrzebna jest świadomość nowych czasów i wyzwań, wzrostu różnorodności i wymagań nowych kompetencji. Wiedza ta poszerzy rozumienie nowych wyzwań, jakie stawia przyszłość i pomoże z większą świadomością zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego.

·Organizacja – organizacja przyszłości oparta na tworzeniu ,,spójności społecznej” (kapitału społecznego łączącego potencjał osób w atmosferze zaufania i akceptacji norm w celu wspólnej realizacji wizji i celów), marce, wolności, tworzeniu sieci jako nowych struktur w oparciu o kontakty interpersonalne, ,,samoprzywództwo”, kreatywność, przedsiębiorczość.

·Rozwój – jako trwała i realna zmiana na 3 poziomach:
indywidualnym (zmiana zachowań
i przyzwyczajeń hamujących aktywność, rozwój wiedzy i umiejętności, uruchamianie mechanizmów adaptacyjnych),
grupowym (tworzenie koalicji na rzecz zmiany, uruchamianie systemu wsparcia, wyłanianie liderów, weryfikacja norm grupowych, modyfikacja stylu liderowania w zespole),
społecznym (ewolucja norm społecznych, tworzenie sieci kontaktów i sprzymierzeńców zmiany, weryfikacja struktury i stylu zarządzania nią, tworzenie warunków do komunikowania się i wymiany doświadczeń, współpraca oparta na partnerskich zasadach, przekraczająca granice paradygmatów społecznych).

·Trening – dokonywanie zmiany społecznej
przez uruchomienie aktywności, rozwój postawy proaktywnej, nabycie umiejętności skutecznego działania, zdobycie wiedzy na temat warunków niezbędnych do kształtowania postawy proaktywnej, pracy w zespole.

Wykład będzie prowadzony w sposób aktywizujący studentów. Wykładowca będzie korzystał z formy pracy w parach, podgrupach i na forum. Wykład będzie przygotowaniem do warsztatów i treningu zadaniowego(projektu).

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning