Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Postępowan​ie psychotera​peutyczne w praktyce klinicznej 2012/2013 - Rafał Radzio

Postępowan​ie psychotera​peutyczne w praktyce klinicznej 2012/2013 - Rafał Radzio
(Postępowan​ie psychotera​peutyczne w praktyce klinicznej 2012/2013 - Rafał Radzio)

 This course requires an enrolment key

Przedstawione zostaną wybrane podejścia do diagnozy i leczenia różnych rodzajów zaburzeń, w tym w szczególności: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń seksualnych. Zaprezentowane zostaną konceptualizacje w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Poruszana problematyka dotyczyć będzie praktyki klinicznej, w szczególności realizowanej w warunkach szpitalnych zarówno na oddziałach dziennych i całodobowych.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning