Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Diagnoza psychologiczna 1 Tomasz Frąckowiak

Diagnoza psychologiczna 1 Tomasz Frąckowiak
(Diagnoza psychologiczna 1 Tomasz Frąckowiak)

 This course requires an enrolment key

Kurs "Diagnoza psychologiczna 1" składa się z dwóch zadań dotyczących wykorzystania metod jakościowych w diagnozie. Pierwsze zadanie dotyczy wykorzystania metody sędziów kompetentnych w diagnozie grupy osób. Zadanie drugie ma na celu ćwiczenie umiejętności przygotowywania planu wywiadu diagnostycznego, czyli konstruowania obszarów diagnostycznych i pytań, które je operacjonalizują.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning