Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Psychospołeczne aspekty sportu i rekreacji 2011/12

Psychospołeczne aspekty sportu i rekreacji 2011/12
(PASiR)

 This course requires an enrolment key


Sport i aktywność fizyczna zajmują ważne miejsce, zarówno w życiu jednostki, jak też funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Zajęcia te stanowią wprowadzenie w psychologiczną charakterystykę działalności sportowej człowieka. Celem kursu jest zaprezentowanie współczesnej wiedzy z zakresu społeczno-psychologicznych zagadnień sportu i rekreacji, w tym tematów związanych z relacjami społecznymi w sporcie, motywami podejmowania aktywności fizycznej i sportu oraz promowaniem zdrowego stylu życia opartego o szeroko rozumianą działalność sportową. Całości będzie towarzyszyła refleksja natury etycznej.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning