Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Diagnoza Psychologiczna_wykład(30) - Anna Maria Zalewska

Diagnoza Psychologiczna_wykład(30) - Anna Maria Zalewska
(Diagnoza Psychologiczna_wykład(30) - Anna Maria Zalewska)

 This course requires an enrolment key

Prezentacja wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw diagnozy psychologicznej w odniesieniu do różnych kontekstów (klinicznego, zawodowego, szkolnego, ekspertyz i orzeczeń dla wymiaru sprawiedliwości). Przedstawione będą stadia procesu diagnostycznego z odniesieniem do różnych podejść badawczych, wyników najważniejszych i najnowszych badań, ze wskazaniem istniejących kontrowersji oraz trendów rozwojowych w tej dziedzinie nauki i praktyki. Celem wykładu jest promowanie integrującego ujmowania danych empirycznych, krytycznego podejścia do metod diagnostycznych (wywiad,obserwacja, testy, techniki projekcyjne) oraz refleksji nad warunkami ich stosowania, w tym uwrażliwienia na kwestie etyczne, na możliwości i ograniczenia stosowania różnych metod.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning