Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Umiejętności kliniczne - praca z osobą 2012/2013 - Magdalena Śniegulska

Umiejętności kliniczne - praca z osobą 2012/2013 - Magdalena Śniegulska
(Umiejętności kliniczne - praca z osobą 2012/2013 - Magdalena Śniegulska)

 This course requires an enrolment key


Tematyka kursu obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne w kontakcie indywidualnym psychologa z klientem (m.in.
zawieranie kontraktu, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu, prowadzenie rozmowy psychologicznej). Ważna część treści
programowych dotyczy kwestii etycznych oraz standardów uprawiania zawodu psychologa. Zajęcia mają charakter warsztatowy (obejmują
m.in.: ćwiczenia, odgrywanie scenek). Proponowanym ćwiczeniom i zadaniom praktycznym, których celem jest nauka podstawowych
umiejętności klinicznych, towarzyszyć będą omówienia, komentarze i mini wykłady teoretyczne. Zajęcia nastawione są na rozwój
wiadomości i praktycznych technik z zakresu umiejętności klinicznych, a nabyte podczas nich doświadczenie stanowią podstawę
umożliwiającą pracę z drugą osobą.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning