Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Wywiad psychologiczny 2012/2013 - Magdalena Śniegulska

Wywiad psychologiczny 2012/2013 - Magdalena Śniegulska
(Wywiad psychologiczny 2012/2013 - Magdalena Śniegulska)

 This course requires an enrolment key


Ćwiczenia, głównie oparte na pracy warsztatowej i technikach mnini-wykładów, mają za zadanienie kształcenie umiejętności w zakresie
posługiwania się podstawowymi metodami użytecznymi w postępowaniu badawczym, takimi jak: wywiad psychologiczny i wybrane techniki
projekcyjne. Duży nacisk położony będzie również na traktowanie wywiadu jako profesjonalnego kontaktu z klientem. Podczas zajęć,
studenci ćwiczyć będą podstawowe umiejętności niezbędne do nawiązywania relacjidiagnostycznej i przeprowadzenia badania, takie jak:
zawieranie kontraktu na badanie, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, radzenie sobie z oporem, sposób prowadzenia rozmowy, udzielanie
informacji zwrotnych. Ważna część treści programowych dotyczy relacji diagnostycznej i związanych z tym kwestii etycznych oraz
przyjętych standardów uprawiania zawodu psychologa.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning