Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie
(SM-I)

 This course requires an enrolment key

Zagadnienia psychologicznych konsekwencji traumatycznego stresu stały się ostatnio odrębną dziedziną badań psychologii klinicznej. Dotyczą one m.in. ustalania i pomiaru różnego rodzaju objawów/zmian określanych jako potraumatyczne, sposobów radzenia sobie z nimi, a także specyficznych metod terapii. Wprowadzenie w 1980 r. do klasyfikacji zaburzeń psychicznych zespołu stresu pourazowego (skrót ang. PTSD) wraz z podaniem kryteriów diagnostycznych, spowodowało znaczny wzrost zainteresowania i badań związanych z ta problematyką. Budzą one zainteresowanie zarówno ze względu na doniosłość teoretyczną (rola traumy i możliwości jej przezwyciężania) jak też znaczenie praktyczne (związane z profilaktyką i terapią PTSD). Przedmiotem seminarium  beda zagadnienia: rozpowszechnienia zdarzen traumatycznych i PTSD w roznych grupach (np. osob z diagnoza uzaleznienienia od alkoholu, lub pacjentow z inna diagnoza, studnetow etc.) . Ponadto - przedmiotem prac moga byc nowo-podejmowane zagadnienia - spolecznego uznania osoby jako ofiary traumy (koncepcja "social acknowledgement of trauma" A. Maerkera) oraz wiedzy rodzinnej na temat traumatycznych zdarzen podczas II wojny swiatowej.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning