Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Psychologiczna Diagnoza Kliniczna 2012/2013 - Monika Tarnowska

Psychologiczna Diagnoza Kliniczna 2012/2013 - Monika Tarnowska
(Psychologiczna Diagnoza Kliniczna 2012/2013 - Monika Tarnowska)

Celem kursu jest podsumowanie wiedzy studentów na temat diagnozy psychologicznej i wprowadzenie w kontekst psychologicznej diagnozy klinicznej, ukierunkowanej na poszukiwanie optymalnego rodzaju interwencji oraz ocenę podjętych działań (zgodnie z modelem GAP).

W toku studiów studenci zapoznawali się z podstawami diagnozy psychologicznej oraz wybranymi narzędziami diagnostycznymi, a także nabywali umiejętności w zakresie stosowania tych narzędzi i interpretacji uzyskanych przy ich użyciu wyników.

Celem tego wykładu jest:

  1. uczulenie studentów na problemy związane z diagnozowaniem i ze stosowaniem technik diagnostycznych,
  2. wskazanie na zastosowania w pracy klinicznej dotychczas nabytej wiedzy na temat diagnozy.


Moodle Theme by NewSchool Learning