Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Psychologia ostracyzmu - Małgorzata Gamian-Wilk

Psychologia ostracyzmu - Małgorzata Gamian-Wilk
(Psychologia ostracyzmu - Małgorzata Gamian-Wilk)

 This course requires an enrolment key

Celem zajęć jest ukazanie przejawów i konsekwencji wykluczenia z perspektywy psychologii społecznej. Studenci zapoznają się z wynikami badań nad eksperymentalnie wzbudzanym wykluczeniem. Na bazie ćwiczeń w grupach, studium przypadków i zabaw symulacyjnych studenci uczą się jak zapobiegać wykluczeniu. Druga część kursu dotyczy problematyki mobbingu w szkole, w miejscu pracy oraz w innych kontekstach. Omawiane zagadnienia obejmują: źródła, specyfikę, przejawy, dynamikę mobbingu w różnych kontekstach, profil ofiary i sprawcy oraz sposoby prewencji i interwencji.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning