Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of AZalewska_Moduł_Psychologia różnic indywidualnych - Anna Maria Zalewska

AZalewska_Moduł_Psychologia różnic indywidualnych - Anna Maria Zalewska
(AZalewska_Moduł_Psychologia różnic indywidualnych - Anna Maria Zalewska)

 This course requires an enrolment key

Przedmiot psychologii różnic indywidualnych. Podstawowe podejścia w psychologii, pojęcia i problemy psychologii różnic indywidualnych. Poglądy na genezę różnic. Zakres zainteresowań i znaczenie różnic. Możliwości i preferencje poznawcze – inteligencja, zdolności i style poznawcze. Podstawowe koncepcje zdolności i inteligencji. Problemy diagnozy inteligencji i dane o jej roli w codziennym życiu. Style poznawcze jako przejaw preferencji poznawczych. Przegląd wybranych koncepcji temperamentu. Funkcjonalne znaczenie temperamentu – skłonność do chorób, odporność na stres, style działania i radzenia sobie, moderowanie znaczenia sytuacji i roli cech osobowości. Relacje „Temperament a osobowość”.

This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning