Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Reklama społeczna_12/13_dzienne Małgorzata Stroka

Reklama społeczna_12/13_dzienne Małgorzata Stroka
(Reklama społeczna_12/13_dzienne Małgorzata Stroka)

 This course requires an enrolment key

Celem zajęć jest praktyczne
przygotowanie studenta do projektowania reklam społecznych w
oparciu o wiedzę z zakresu przedmiotu.
Podczas zajęć będą
rozważane następujące kluczowe zagadnienia: różnice między
reklamą komercyjną a reklamą społeczną, metody i
sposoby
oddziaływania w reklamie społecznej, przykłady komercyjnych reklam
społecznych, sposoby finansowania kampanii społecznych,
definicja i
cele reklamy społecznej. Najważniejszym elementem zajęć będzie
opracowanie, w oparciu o zdobytą wiedzę i wnikliwą analizę
tematu,
kampanii reklamowej.


This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning