Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Reklama Społeczna_12/13_niestacjonarne Małgorzata Stroka

Reklama Społeczna_12/13_niestacjonarne Małgorzata Stroka
(Rekl. Społ. N Małgorzata Stroka)

 This course requires an enrolment key

Celem zajęć jest praktyczne
przygotowanie studenta do projektowania reklam społecznych w oparciu
o wiedzę z zakresu przedmiotu.
Podczas zajęć będą rozważane
następujące kluczowe zagadnienia: różnice między reklamą
komercyjną a reklamą społeczną, metody i
sposoby oddziaływania w
reklamie społecznej, przykłady komercyjnych reklam społecznych,
sposoby finansowania kampanii społecznych,
definicja i cele reklamy
społecznej. Najważniejszym elementem zajęć będzie opracowanie, w
oparciu o zdobytą wiedzę i wnikliwą analizę
tematu, kampanii
reklamowej.


This course requires an enrolment key

Moodle Theme by NewSchool Learning