Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
Summary of Psychologia polityczna - materiały wspierające zajęcia - Damian Grabowski

Psychologia polityczna - materiały wspierające zajęcia - Damian Grabowski
(Psychologia polityczna - materiały wspierające zajęcia - Damian Grabowski)

Wykład ukazuje najważniejsze koncepcje i pojęcia psychologii politycznej, jednej z dyscyplin psychologii, która posiada charakter interdyscyplinarny. Dyscyplina ta czerpie bowiem z takich nauk jak politologia, socjologia, historia oraz ekonomia. Celem wykładu jest prezentacja takich pojęć jak myślenie polityczne, mentalność, autorytaryzm, a także udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, między innymi: Dlaczego popieramy takie a nie inne partie polityczne, a także określonych polityków? Dlaczego ludzie nie głosują. Istotnym celem wykładu jest przedstawienie szeregu warunków psychologicznych zachowań politycznych zwykłych obywateli, polityków, a także członków organizacji terrorystycznych. Kolejnym celem jest ukształtowanie u studentów przekonania o złożoności systemu politycznego oraz umiejętności spojrzenia na ten system z wielu perspektyw.


Moodle Theme by NewSchool Learning